Reformátor - krotenie zlého dlhu

Vžite sa do úlohy ministra financií. Vaším cieľom je pomocou realizácie opatrení (kliknutím na opatrenie) dosiahnuť čo najnižší verejný dlh v roku 2062. Čas plynie po štvrťrokoch, teda v každom z nich môžete zrealizovať najviac jedno opatrenie (ale štvrťrok môžete aj preskočiť). Nové opatrenia pribúdajú na začiatku každého volebného obdobia, teda raz za 16 štvrťrokov. Pozor, občas sa dejú náhodné udalosti. Na základe momentálneho dlhu má krajina stanovený rating. Akonáhle dlh dosiahne 120 % HDP, rating klesne na úroveň "D" a zbankrotovali ste.

Každé opatrenie má priradený svoj dopad na verejné financie, potrebnú politickú podporu na jeho realizáciu, dopad opatrenia na politickú podporu a čas (počet volebných období), dokedy ho možno realizovať. Počas hry sa vás novinári pýtajú na priebeh realizácie opatrení, pričom nesprávna odpoveď môže mať veľmi negatívny vplyv na ďalší priebeh hry.

Hra začína výberom jedného z opatrení.

Povedali o hre

Peter Kažimír, minister financií
Každý z nás už veľakrát počul vetu, ktorá sa začína slovami „keby som bol minister financií tak by som urobil...“ Táto veta takmer vždy pokračuje niečím príjemným ako sú nižšie dane a odvody, menej štátnych úradníkov, vyššie mzdy, vyššie dôchodky, viac pracovných miest atď. Akosi však už nepočuť ako to urobiť a najmä odkiaľ na to vziať. Ubrať zdravotníctvu, školstvu, alebo doprave keď každý chce viac a často oprávnene? Táto aplikácia dáva možnosť nazrieť do kuchyne ministerstva financií a vyskúšať si, napr. že nižšie dane, alebo odvody na jednej strane znamenajú menej na strane druhej pre niekoho iného. Podobne je to aj s mnohými ďalšími opatreniami. Takto si môže každý sám vyskúšať že takéto rozhodnutia majú nielen pozitívnu, ale aj negatívnu stránku a o to sa práve aplikácia snaží.
Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Jednou z hlavných úloh RRZ je chrániť záujmy budúcich generácií. Treba jasne povedať, že nečinnosť v oblasti verejných financií pomaly ale iste vedie k bankrotu. Konať treba, avšak pre tvorcov hospodárskej politiky nie je jednoduché prijímať opatrenia, keďže sa snažia aj o udržanie politickej podpory voličov. Hra Ineko je výborná v tom, že tieto dilemy ukáže jednoducho a zrozumiteľne pre širokú verejnosť. Navyše scenáre v pozadí nie sú len tak vymyslené, ale majú reálny základ. Gratulujem.
Ján Tóth, viceguvernér Národnej banky Slovenska
Pre demokraciu sú potrební dobre informovaní voliči. Pre efektívne fungovanie ekonomiky sú potrebné dobré dáta – trhové ceny. Okrem toho môže veľmi napomôcť aj dobrá hospodárska politika. A aj pre rozhodovanie o tom, čo je a nie je dobrá hospodárska politika sú potrebné dobré a zrozumiteľné informácie. V tejto oblasti máme čo ešte doháňať. Rozhodnutia sú často výsledkom vylobovaných snažení, neinformovanosti alebo historickej nemodernej danosti. Preto treba veľmi oceniť, že táto hra sa snaží tomuto cieľu napomôcť. A to hravou formou už na úrovni budúceho voliča.

nabudúce už nezobrazovať

zavrieť a začať hrať

Dostupné opatreniaPrijaté opatrenia   Sieň slávy

 
Vytvára sa zoznam dostupných opatrení, prosím čakajte.